Gammelgården
Öppettider.

Under 2018 är verksamheten öppen,
såsom muséum och evenemang.
Guidad visning erbjuds, pris 50,-/pers
Förboka gärna för större grupper,

Gammelgårdens Undershållsfond
Vi tar tacksamt emot bidrag och utfärdar kondoleanser. Bankgiro 430-1982

Gammelgården
Gammelgården 666 31 Bengtsfors

Stor stugan:
Byggd 1840 i Backen Herrenäs Ärtemark.
Uppförd på Gammelgården 1928 och invigdes 1929.
Hustypen från 1700-talet, en s k parstuga.
Inköptes 1927 av hemmansägare Albin Emanuelsson Backen, Herrenäs.

Kölnan
Från Dalen i Nössemark, byggd 1850-talet. Uppförd här 1929.
Skänktes av Dalens byalag 1928 samt hittransporterades sjöledes å en timmermosa. Inga spår av brädfodring på utsidan.
Ugnen av naturformad gråsten