Hantverkare visar sina genuina kunskaper i bl.a tjärbränning och stickhyvling. Slöjdare säljer sina alster. Museet och husen är öppna. Servering i röda ladan. Välkoma att se hur det var förr. Fri entre. Auktion till förmån för Gammelgården.

This website is a gift to Bengtsforstraktens Hembygdsförening from Bloms IT at the 100th anniversary