Välkomna på årsmöte för Bengtsforstraktens Hembygdsförening!

Årsmöteshandlingar hittar du nedan

 

 

Bengtsforstraktens HBF

Vill du bli medlem i Bengtsforstraktens Hembygdsförening?

Gillar du Gammelgården och vill du hjälpa till att bevara ett kulturarv? Att vara medlem i vår hembygdsförening är kul, socialt och lärorikt. Du träffar nya människor, lär dig nya saker och kan engagera dig för en av vår kommuns viktigaste kulturskatter.

Det är enkelt att bli medlem hos oss.

Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret.

Bli medlem

Projekt "UTRYMNING"

Juni 2023
På grund av oförutsedda, ökade krav från tillsynsmyndigheten fick föreningen beskedet att vi måste bygga nya utrymningsvägar från Bruna och Gula huset där vi bedriver vandrahemsverksamhet. Innan utrymningsvägarna är på plats får bara 5 av 15 rum hyras ut till gäster. Detta har stora konsekvenser för vår arrendator som vi var så glada att hitta. Även föreningens ekonomi drabbas hårt av att intäkterna minskar drastiskt. Eftersom det är föreningen som äger vandrarhemmet är det vi som både måste fixa finansiering och genomförandet av bygget. Dessvärre uppgår offerterna vi fått in till närmare 400 000 kr och det är pengar som föreningen inte har.

Fas 1
Styrelsen beslutade att man ska försöka att få en provisorisk lösning på plats till båda husen fram till det nya tillsynstillfället den 3 juli.

Tack vare lösningsorienterade insatser från olika företag och myndigheter nådde vi målet. Utrymningsplaner är på plats i alla rum och utrymningsskyltar är installerade. Två fönster har blivit dörrar och de har även fått varsin provisorisk utrymningstrapp.

Den 3 juli kunde vandrarhemmet därmed återgå till full drift. 

Tack för alla gåvor

Styrelsen angriper den uppkomna situationen lösningsfokuserat från många olika håll!
Att be medlemmar och allmänheten att bidra med gåvor var och är en viktig pusselbit.

Hittills har vi fått in ca 25 000 kr via Swish och bankinbetalningar!! Det betyder jättemycket och vi är enormt tacksamma för ert engagemang! STORT TACK!

Fortsättning följer

Vi har räddat situationen för vandrarhemmets sommarsäsong men den största utmaningen kvarstår: Vi behöver fortfarande ca 350 000 kr för att finansiera kvarstående arbeten med riktiga utrymningstrappor och riktiga dörrar som håller både gällande byggnadsvårdskrav och brandskyddskrav.

Vill du också bidra?

Märk din gåva med "Utrymning" och betala via
Swish 123 099 06 30 eller
Bankgiro 430-1982

Inget bidrag är för litet! Många bäckar små... ni vet.

Föreningshandlingar

Föreningens nuvarande stadgar hitta du HÄR
Föreningens stadgar, inklusive föreslagna stadgeändringar, hittar du HÄR
Verksamhetsberättelsen för 2022 hittar du HÄR
Verksamhetsplanen för 2023 hittar du HÄR

Denna hemsida är en gåva från Bloms IT & Ljudteknik på föreningens 100-års jubileum.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram