Hantverkare och slöjdare visar sina genuina kunskaper och säljer sina alster. Servering i röda ladan. Välkomna att se hur det var förr. Fri entre.

This website is a gift to Bengtsforstraktens Hembygdsförening from Bloms IT at the 100th anniversary