Maja-Lenas stuga

Här bodde en legendarisk halmfläterska

I Maja-Lenas stuga bodde den legendariska halmfläterskan Maja-Lena Johansson från Ärtemark. Hon var född 1869 och levde till 1957. Hennes lilla stuga (byggd 1870-1900) från Myren i Årbol, Ärtemark, flyttades till Gammelgården 1992.

En ovanlig liten enkelstuga

Själva stugan består av kök och en liten kammare. Tack vare goda vänner och grannars hjälp fick stugan elektricitet på 40-talet. Utedasset är en rekonstruktion. Till stugan har även funnits en liten ladugård med plats för en ko, samt en jordkällare. Stugan beskrivs som en ovanligt liten enkelstuga som talar sitt tydliga språk om de knappa resurser som en gång rådde. Då har stugan ändå en gång varit tre stockvarv lägre och haft mindre fönster. Dessutom var det endast brädpanel på tre väggar, baksidan var omålad timmervägg. Som inre väggisolering under sex lager tapeter hittade man gamla tidningar från till exempel 1905.

En känd allmogegumma

Maja-Lena blev mest känd för sin halmflätning. Hon var bland annat den första som fick skolöverstyrelsens behörighet att undervisa i halmslöjd och hon hade ett nära samarbete med Stenebyskolans rektor, Erland Borglund. Maja-Lena fick även besök i sin lilla stuga av prins Wilhelm, och detta bidrog väsentligt till att göra den enkla allmogegumman till en bemärkt person. Hon kom med i hans film och prinsen har även berättat om besöket hos Maja-Lena i en bok, där han beskrev henne som "lika flink i fingrarna som i munnen". Maja-Lena hade en ko och en katt, samt ett eget potatisland. Den sista tiden i livet bodde hon på ålderdomshem i Laxarby

Denna hemsida är en gåva från Bloms IT & Ljudteknik på föreningens 100-års jubileum.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram