Majbergets Kulturdag

PROGRAM

12:00-12:30 Halmens Hus    
Treehugger; Kristoffer Emanuelsson musik i museet             

12:30-13:30    Missionshuset 
Föreläsning, Kerstin Ljungquist ”Nyttans växter”                    

14:00-14:45    Stora scenen
”En spexig trollerishow” Familjeföreställning av Keski Show

 

HELA DAGEN

Halmens Hus
Halmcafé
Halmbocks-akuten
Slöjdare på plats

Gammelgården
Hantverksworkshops
Liten mat och hantverksmarknad
Mat- och fikaservering
Halmstråket
Motorsågsskulpturer (Silleruds Carving)
Smådjur på plats
Öppna stugor
Häst och vagn

Kaffestugan är öppen

Majbergets Kulturdag arrangeras i samarbete mellan Bengtsfors Kommun, Halmens Hus, Bengtsforstraktens Hembygdsförening, Gammelgårdens kaffestuga, Studieförbundet Vuxenskolan och Sensus.

Denna hemsida är en gåva från Bloms IT & Ljudteknik på föreningens 100-års jubileum.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram