Ryggåsstugan

Här bodde torparen

Ryggåsstugan är byggd omkring 1800 och kommer från Grösäter by, Järbo socken. Den inköptes med befintliga inventarier för 75 kr och flyttades till Gammelgården 1929. Stugan är från 1700-talet. Här bodde torparen. Stugan har jordgolv och saknar innertak.

Invändigt består den av ett rum med farstu och en liten kammare med ingång från farstun och utan eldstad, till planen alltså en enkelstuga med "kôve". Vägg i vägg med denna är tillbyggt ett skjul, som använts för getter och höns.

Biinkomster behövdes

Biinkomster behövdes i torparstugan och den siste, som bodde här (Nyman) var skomakare. Som skomakarverkstad användes den lilla kammaren. Redskapen kommer dock från Dalens by i Nössemark. 

En stuga för undantagsgubbar

Ryggåsstugan är typisk för torpstugor under 1700-talet. Vanligen bodde undantagsgubbar i dessa, som gärna förlades till skogarna avsides från vägarna. Namnet kommer av att stugorna var utan innertak så hela takkonstruktionen var synlig inuti, med sina grova, runda takstockar, all vanligen vitlimmat med slamfärg. Taket var utanpå belagt med näver och därpå torv och jord.

Mer om Ryggåsstugan
Denna hemsida är en gåva från Bloms IT & Ljudteknik på föreningens 100-års jubileum.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram