Storstugan

Så bodde förmögen allmoge

Storstugan, som är en dalsländsk storbondegård, var det första huset i samlingen av byggnader som sedan skulle utgöra Gammelgårdens Hembygdsmuseum. Huset är byggt 1840 i Backen, Ärtemark, men inköptes för 925 kr, plockades ner stock för stock och fördes på is och snö till det väglösa Majberget, där det återuppfördes 1928.

Det är ett tvåvåningshus, men återspeglar äldre byggnadsskick hos den förmögnare allmogen. På nedre botten finns det kök och dagligstuga och där bodde man i vardagslag, tillredde mat och dryck, åt och sov, slöjdade och vävde. Till sin plan är byggnaden en modifierad parstuga med vinkelkök i stället för kammare i nedre våningen. I den övre har motsvarande utrymme blivit klädkammare.

Läs mer om Storstugan
This website is a gift to Bengtsforstraktens Hembygdsförening from Bloms IT at the 100th anniversary