Om Friluftsmuseets hus

Historiska hus och milju00f6er

Museet bestu00e5r av drygt 20 byggnader. De u00e4r vittnen fru00e5n en svunnen tid och har mu00e5nga intressanta historier att beru00e4tta. Hu00e4r kan du lu00e4sa mer om museets olika hus. Vi fyller pu00e5 med fler hus kontinuerligt.u00a0

u00a0

Lu00e4s om Maja-Lenas stuga (20)Lu00e4s om Storstugan (10)Lu00e4s om Soldattorpet (7)Lu00e4s om Ryggu00e5sstugan (12)

Kontorstid
Friluftsmuseet u00e4r u00f6ppet 1 maj - 30 september

Guidade turer
Vi erbjuder guidade turer.
Pris 100 kr vuxen och 50 kr fu00f6r barn (5-15 u00e5r).
Familj (2 vuxna + 2 barn) 200 kr
Fu00f6rboka gu00e4rna stu00f6rre grupper.

Gammelgu00e5rdens underhu00e5llsfond
Vi tar tacksamt emot bidrag och vi utfu00e4rdar kondoleanser.
Bankgiro 430-1982
Swish 123 099 0630

Denna hemsida är en gåva från Bloms IT & Ljudteknik på föreningens 100-års jubileum.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram